https://www.lmcg.com.pl/akademia-narzedzia-komunikacji-dla-lean.html


narzędzia komunikacji Lean Management Consulting Group Ilona Nowicka Aleksandra Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław


Odpowiednio wypracowane narzędzia komunikacji z pracownikami powinny być sukcesywnie doskonalone i rozbudowywane, aby płynnie zmierzać w pożądanym kierunku. Do audytu w tym obszarze, jak również do profesjonalnego opanowania skutecznych metod komunikacyjnych, pomocne okażą się szkolenia przeprowadzane w firmie LMCG, docierającej do zainteresowanych podmiotów korporacyjnych z całego kraju. W zakresie kursu jest też nauka motywacja pracowników do realizacji założeń Lean. . Przybliżane narzędzia komunikacji, do których zalicza się też asertywność oraz opisywanie zjawisk z użyciem faktów, wpływają na dynamikę przeprowadzania kolejnych projektów, niezależnie od ich stopnia skomplikowania. Podczas rekomendowanych szkoleń standardem są regularne ćwiczenia indywidualne i zespołowe, pozwalające na natychmiastowe wykorzystywanie zdobytych informacji w praktyce. Zapytania ofertowe dotyczące omawianych kursów zadamy drogą telefoniczną.