rozbudowane zadania dyrektora szkoły


brak zdjęcia Oficyną MM Wydawnictwem Prawniczym Sp. z o.o. Sp. k. Błażeja 10 J/1 61-608 Poznań


Zadania dyrektora szkoły to bardzo długa lista. Zalicza się do niej zarządzanie placówką, organizacja pracy nauczycieli, kontakt z kuratorem oraz jednostkami administracji publicznej, zarządzanie budżetem oraz bieżącymi inwestycjami, kontrola pracy oraz wyników nauczania. Warto dodać do tego funkcję dyrektora jako pośrednika w rozmowie z mediami oraz rodzicami, czy reprezentanta szkoły oraz grona pedagogicznego. Jak widać zadania dyrektora szkoły to bardzo rozległa lista, której nie sposób wymienić. Nasze wydawnictwo zajmuje się szkoleniami dyrektorów, oraz tworzy publikacje będące praktycznymi wskazówkami dla dyrektora.